Mūsu misija

  • palīdzēt veidot stabilas, uz ieklausīšanos un uzticēšanos balstītas savstarpējās attiecības

  • integrēt bērnu sabiedrībā – kā mazajā ģimenes šūniņā, tā arī plašākā sabiedrībā, veidojot izpratni par robežām, saskarsmes pamatiem un īpatnībām

  • drošā vidē esot, iegūt dažādas pieredzes, skaidrot tās un mācīt mazulim izprast apkārtējo vidi, procesus un sajūtas